Hoppa till innehåll

Från avtal till inflytt

Från avtal till inflytt
– en guide till ditt färdiga hus

Tack för att du valt Forsgrens Timmerhus

Välkommen med på vår gemensamma resa, som startade redan 1954. Sedan dess har vi byggt över 7000 kvalitetshus som gett trygghet och värme åt våra kunder. Vårt signum har sedan starten varit kvalitet och energisnåla lösningar, något som vi fortfarande har som vår ledstjärna. Med 65 års historia har vi ovärderlig kunskap och erfarenhet, av vilken vi generöst delar med oss av. I denna guide får du på ett enkelt sätt en överblick av resan från avtal till inflytt. Med dig på resan har du en av våra duktiga säljrepresentanter som gärna svarar på frågor som kan komma på vägen.

Vi hoppas att du kommer stortrivas i ditt nya hus från Forsgrens Timmerhus.

Från avtal till inflytt ca 46–52 veckor

1. Avtal

Avtalet tecknas och skickas till huvudkontor för signering. Orderbekräftelse och original returneras till dig som kund.

2. Bygglovshandlingar

Nybyggnadskarta beställs av dig som kund. Inför bygglovet fattar ni beslut om husets utformning. Ni skriver under handlingarna och skickar till kommunen. Fram tills att bygglovet är inskickat till kommunen har ni möjlighet att välja bort produkter från avtalet på ert hus kostnadsfritt. Kontrollansvarig skall utses av er. I samband med att bygglovshandlingarna skickas till er kommer ni att bli inbjudna till vår digitala projektplats där ni finner alla handlingar gällande ert hus.

3. Förberedelser inför TO (Tillverkningsorder)

Redan under bygglovshandläggningen, som kan ta upp till 10 veckor på kommunen, påbörjas arbetet med era slutliga materialval på ert hus. Detta arbete gör ni tillsammans med er säljrepresentant.

4. Kök, bad & klädvård

Efter inskickat bygglov får ni en personlig inbjudan till vår leverantör där ni fattar beslut om slutlig utformning av kök, bad och klädvård.

5. Tillverkningsorder & viktiga handlingar

Efter beviljat bygglov skall slutgiltig TO och ritningar fastställas. När TO och ritningar är kompletta skickas de tillsammans med lånelöfte och beviljat bygglov till Svenska husgruppen för kontroll och signering. Efter att handlingarna är signerade av båda parter erhålls en leveransvecka av ert hus. Leveranstider kan variera mellan 15-25 veckor beroende på köläge.

6. Entrepenadkontrakt & viktiga försäkringsar

Efter godkänd TO skall entreprenörer utses och kontrakteras för färdigställande av ert hus. Inskickade signerade entreprenadkontrakt krävs före byggstart för att ditt hus skall erhålla giltiga försäkringar under och efter byggtid. En trygghet för alla parter.

7. Tekniskt samråd & startbesked

Detta möte med kommunen är en förutsättning för att erhålla startbesked, före det kan inga byggplatsarbeten påbörjas. Till mötet som kan hållas 8-10 veckor före husleverans tillhandahåller Svenska husgruppen bland annat VVS-ritningar, takstolsberäkningar och måttsatt grundplan.

8. Byggstartsmöte

Ett möte med entreprenörer och säljrepresentant bör hållas där byggprojektet avhandlas.

9. Betalningssäkerhet Spärrförbindelse

Senast 6 veckor innan husleverans skall godkänd säkerhet vara Svenska husgruppen tillhanda.

10. Grundläggning

Grundläggning sker normalt 1-5 veckor innan husleverans. Ett avvägningsprotokoll (checklista grund) skall vara Svenska husgruppen tillhanda minst 1 vecka innan husleverans.

11. Kompletta konstruktionshandlingar

Tillhandahålls ca 2 veckor före husleverans.

12. Husleveransdag

Ett par dagar innan huset skall resas levereras första ”lösmaterialet” som hör till huset. På husleveransdagen kommer block och takstolar, huset monteras vädertätt av våra egna montörer. Lastbilen har egen kran för montaget. Beroende på husmodell tar detta mellan 5-10 arbetsdagar.

13. Byggtid

Era entreprenörer färdigställer huset. När byggnationen är klar, vilket tar ca 18-25 veckor, skall slutbesiktning samt slutsamråd genomföras och slutbesked erhållas av kommun. Innan detta får inte inflytt ske.

14. Inflyttning

Njut av ditt kvalitetsboende från Forsgrens Timmerhus.