Därför ska du välja ett Forsgrens timmerhus

Om du ska bygga hus, vad är då viktigast för dig? Är det att få vara med och påverka, att huset håller hög kvalitet eller att det är byggt på ett hållbart sätt? Vi tycker alla alternativ är lika viktiga och tror att du gör det också. Hos oss kan du till exempel välja en arkitektritad modell som anpassas för att passa dig, eller designa ditt hus från grunden tillsammans med någon av våra arkitekter. Kvalitet och energieffektiva trähus är för oss en självklarhet. Det har det varit sedan starten 1954. Vår långa erfarenhet lägger också grunden för ett tryggt husköp, vilket vi anser vara minst lika viktigt som resten.

Kvalitet och energieffektiva trähus är för oss en självklarhet

Hållbara och energieffektiva hus

Genom att tillverka några av marknadens mest miljövänliga och energisnåla hem, tar vi även ansvar för vår värld och bidrar till en sund och hållbar livsstil. Våra hus byggs i trä som är det bästa byggmaterialet ur miljösynpunkt. Trä binder koldioxid och därför kan en ökad användning av träprodukter i stället för andra material bidra till att minska koldioxidutsläppen. Trä som byggmaterial ger även andra fördelar när det kommer till försurning, ozonbildning och växthuseffekten.

Varje detalj i ett Forsgrens timmerhus, från virket i fasaden till de interiöra valen, präglas av miljötänkande och låg energiförbrukning. Vårt signum har sedan starten varit kvalitet och energisnåla lösningar. Något som vi fortfarande har som vår ledstjärna.

Vi ser på miljöarbetet som en kontinuerlig förbättringsprocess som kräver hela vår organisations engagemang. Vi strävar alltid efter ett hållbart agerande i syfte att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljötänk präglar både den egna tillverkningen och resurshushållning i de färdiga husen.

Kvalitet

Vi tillverkar våra hus inomhus i perfekt anpassad luftfuktighet, i perfekt ljus och med optimala arbetsställningar. Det gör att våra hus har en högre och jämnare kvalitet än hus byggda i lösvirke på byggplatsen. För det kommer att regna, blåsa och kanske även snöa på ett hus som byggs utomhus. Och i fabriken har vi alla specialverktyg på nära håll och slipper stå på en stege när vi använder dem. Kvalitet tar vi på mycket stort allvar. Om du tittar noga så hittar du alltid en diskret metallskylt på våra hus. Det är en kvalitetsmärkning som vi är mycket stolta över. Den påminner dig och dina bekanta om vilken kvalitetsprodukt du har valt.

Försäkring

När du köper ett Forsgrens Timmerhus får du som köpare ett mycket starkt skydd med en färdigställandeförsäkring, en ettårig villa eller fritidsbyggarförsäkring samt en tioårig byggfelsförsäkring. All dokumentation som gäller ditt hus förvaras även säkert i våra arkiv i minst tio år. Något som kan vara värdefullt vid framtida om- och tillbyggnader.